Background Image

Synod 2021-2023

Synod 2021-2023

English | tiếng Việt

Synod 2021-2023

Hội thánh của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng. Với việc triệu tập này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội suy tư về một chủ đề mang tính quyết định đối với đời sống và sứ vụ của mình.

Bài Giảng Chúa Nhật 29th Thường Niên Khai mạc Thánh lễ Cho Tiến Trình Thượng Hội Đồng Giáo phận
Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

tiếng Việt

Về Thượng Hội đồng

Hội thánh của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng. Với tên gọi “Hướng đến một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, con đường này sẽ khai mạc trọng thể vào các ngày 9-10 tháng 10 năm 2021 tại Rôma và vào ngày 17 tháng 10 sau đó tại mỗi Giáo hội đặc thù. Kỳ Đại Hội Thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng giám mục, vào tháng 10 năm 2023, sẽ là giai đoạn cơ bản và được tiếp nối bởi giai đoạn do các Giáo hội địa phương thực hiện (x. EC, 19-21). Với việc triệu tập này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội suy tư về một chủ đề mang tính quyết định đối với đời sống và sứ vụ của mình: “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba”.

Những gì sẽ xảy ra tại một buổi lắng nghe?

 • Đầu tiên, sẽ đặt Mình Thánh Chúa.
 • Tiếp theo, tuyên bố tin mừng sách Phúc Âm.
 • Sau đó, mỗi người sẽ có thời gian để suy niệm và lắng nghe tiếng Chúa.
 • Tiếp đến chúng ta sẽ chia thành các nhóm nhỏ để chia sẻ.
 • Rồi chúng ta sẽ tập họp lại để nghe các chủ đề chính của mỗi nhóm nhỏ chia sẻ.
 • Cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc với Phép lành Mình Thánh và kất thúc giờ chầu Mình Thánh Chúa.

Đức Thánh Cha, Phanxicô, đã yêu cầu chúng ta nên tránh một số cạm bẫy để thúc đẩy sức sống và hiệu quả của tiến trình Thượng Hội Đồng:

 •  Sự cám dỗ của việc muốn tự mình lãnh đạo thay vì được Thiên Chúa dẫn dắt
 •  Sự cám dỗ chú trọng chỉ về chính mình và những quan tâm riêng tư của mình.
 •  Sự cám dỗ chỉ nhìn thấy "vấn nạn." hơn là tích cực giúp thay đổi.
 •  Sự cám dỗ chỉ để ý tới cơ cấu tổ chức nặng phần hình thức bề ngoài.
 •  Sự cám dỗ không muốn nhìn rộng ra ngoài tầm mức hiện tình của Giáo hội.
 •  Sự cám dỗ đánh mất sự tập trung vào các mục tiêu của Tiến trình Thượng Hội đồng.
 •  Sự cám dỗ của xung đột và chia rẽ.
 •  Sự cám dỗ coi Thượng Hội đồng như một loại nghị viện tố tụng
 •  Sự cám dỗ chỉ lắng nghe những người đang có chỗ đứng trong các sinh hoạt của Giáo hội.